A la nostra Revistxeta hi podreu trobar les fotografies de cada grup classe. Des de la nostra web també les compartim: