Entrades i sortides de l’escola:

Altres autoritzacions:

Administració de medicaments: